Välkommen till vår läkarmottagning på Vasagatan 46 i centrala Göteborg. Till oss är du välkommen utan remiss.
6 juli - 2 augusti
Telefontid: 8:30 - 12:00
411 37 Göteborg
Title Image

COVID-19

Antikroppstest för COVID-19 (corona-virus)

Vi har nu möjlighet att erbjuda testning för antikroppar mot covid-19. Vi kan hjälpa till med godkänd (IgG) testning för antikroppar hos personer som genomgått sjukdom med covidliknande symtom såsom feber och/eller luftvägsinfektion. Följande kriterier ska uppfyllas för testning:

Symtom för minst tre veckor sedan
Ingen pågående sjukdomsbild

Provtagning pris

Antikroppstest för Covid-19 800 kr

Antikroppstestning är markör för att se om du haft en genomgången sjukdom av covid-19. För att kunna hitta dessa IgG antikroppar i blodet krävs att du haft symtom på sjukdom och att det är minst 3 veckor sedan symtomdebut. Det är fortfarande oklart om alla individer och då främst de med milda symtom utvecklar påvisbara IgG-antikroppar efter genomgången covid-19.
Sannolikt ger genomgången covid-19 ett visst immunologiskt skydd och därmed minskad risk för återinsjuknande i närtid. Det saknas i nuläget kunskap om hur länge ett antikroppssvar kvarstår och det är inte säkert att antikropparna ger ett komplett skydd mot sjukdom vid ny exponering för viruset (SARS-CoV-2). Ett positivt svar på antikroppar innebär alltså att det inte finns någon garanti på att man inte kan få sjukdomen igen och därför får ett sådant svar inte ersätta de skyddsåtgärder som tillämpas för att minska risken för smitta så som t.ex. social distansering och noggrann handhygien.

Följande svar kan provtagningen ge:

Om SARS-CoV-2 IgG antikroppar är positiva talar det för genomgången covid-19 infektion.

Om SARS-CoV-2 IgG antikroppar är negativa talar det emot genomgången covid-19 infektion men kan även bero på för tidigt taget prov alternativt utebliven detekterbar antikroppsproduktion (för lindriga symtom).

Om SARS-CoV-2 IgG antikroppar är reaktiva (dvs varken klart negativa eller positiva) kan det bero på för tidigt taget prov eller ospecifik reaktion på något som korsreagerar med antigenet. Vid detta svar rekommenderas ett nytt prov efter 2 veckor. Provtagningen måste alltså bokas in på nytt och ny kostnad (800 kr) uppstår för provet.

Kostnad

Kostnad för antikroppstestning är 800 kronor och du betalar i receptionen i samband med besöket.

Provsvar

Du kommer få ditt svar inom några dagar efter ditt besök hos oss förutsatt att inte konfirmationstest behöver köras av laboratoriet för att säkerställa resultatet. Om konfirmationstest genomförs kan svaret dröja ytterligare några dagar. Svaret kommer via brev. Vi kan tyvärr inte hantera frågor via telefon eller mail avseenden testet, immunitet eller annat kring antikroppstestning pga kapacitetsbrist så var vänlig och läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Inga symtom

Det är viktigt att du inte har några som helst symtom på sjukdom/infektion när du kommer till oss då vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minska risken för smitta i samhället.

Vilket test kan man göra hos Vasakliniken?

Vi erbjuder ett serologiskt test som påvisar lgG antikroppar. Testet kan påvisa om man har genomgått en infektion (covid-19) och bildat antikroppar.

Vilket laboratorium analyserar provet?

Vi använder Unilabs som laboratorium. Unilabs är ett Swedac-ackrediterat laboratorium och testet är validerat av Unilabs, med en specificitet på 99,6% och en sensitivitet på 100%.Den vetenskapliga studien bakom testet återfinns här.

Måste man vara symtomfri för att ta testet?

Ja, det är ett krav. Har du symtom för covid-19 kan du av smittskäl inte besöka oss och hänvisas istället till 1177.

Ett annat krav är att du ska ha varit symtomfri i minst 14 dagar för att få ta testet.

Hur tas testet?

Testet tas som ett blodprov i armvecket, av vår sjukvårdspersonal.

Hur mycket ska jag betala?

Testet kostar 800 kr att genomföra och du betalar på vanligt vis i vår reception.

Hur ska jag göra för att genomföra testet?
  1. Välj en tid på vår hemsida som passar dig
  2. Fyll i dina personuppgifter och välj gärna SMS-påminnelse
  3. Besök vår fina klinik på Vasagatan 46 några minuter innan din bokade tid.
  4. Efter legitimering och betalning i receptionen tar sköterskan emot för att genomföra blodprovet.
  5. Så snart vi får provsvaret skickar vi hem det till dig via brev.
När och var tas testet?

Testet tas på vår klinik på Vasagatan 46.
Vi erbjuder endast bokade tider via vår onlinebokning.

Vad känner man till angående antikropparna?

Man vet inte idag hur länge antikroppar finns kvar och det är inte säkert att antikropparna ger ett absolut skydd mot sjukdomen framöver. Man vet inte heller hur länge ett eventuellt skydd håller i sig.

Hur ska jag bete mig om testet visar positivt resultat?

Det är viktigt att fortsatt följa myndigheternas råd och riktlinjer även om du erhåller ett positivt resultat. Ett positivt svar på antikroppar garanterar alltså inte att man inte kan få sjukdomen igen och därför får ett sådant svar inte ersätta de skyddsåtgärder som tillämpas för att minska risken för smitta så som t.ex. social distansering och noggrann handhygien.

Boka enkelt tid online för provtagning