Allergimottagning

Vår allergolog kan hjälpa dig med allergiska besvär. Vi kan genomföra pricktest eller blodprover om du är osäker på vad som orsaker de allergiska besvären. Vid behov skriver vi ut medicin. Vår allergolog är specialist inom astma och allergisjukdomar, med stor erfarenhet av födoämnesallergier.

  • Allergi
  • Specialistläkare
  • Ingen remiss behövs
Patientavgift
Läkarbesök 1.500kr
Kostnad för övriga prover tillkommer

Boka via telefon

Observera att vid stora besvär kan det vara behov av att boka en dubbeltid. Då blir det också dubbelt arvode. Ring oss för mer information.

Privat sjukvårdsförsäkring

Om du har privat sjukvårdsförsäkring, ring alltid ditt försäkringsbolag först och uppge att du vill ha tid hos oss på Vasakliniken, så bokar försäkringsbolaget ett besök. Vi har avtal med de stora försäkringsbolagen så som Skandia, DKV Hälsa, Länsförsäkringar, Trygg­Hansa, Euro Accident, Cardif, Säkra/Nordeuropa.

Våra reumatologer

<pstyle=”text-align: center;”>Ulf Bengtsson har arbetat som allergolog och invärtesmedicinare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset mellan 1980 -2008. Varvade klinik och forskning och disputerade 1996 på en avhandling som handlade om födoämnesrelaterade mag- tarmbesvär. Fortsatt forskning ledde fram till en docentur.

Förutom födoämnesallergier hos vuxna har Ulf sysslat med allergiska besvär från hud, övre- och nedre luftvägar. Har genom åren varit en flitig föreläsare både för patientföreningar och läkare/sjuksköterskor/dietister.

Efter pensionering år 2008 har Ulf arbetat på vårdcentral där han ofta mött patienter som misstänker födoämnesallergier och som har haft svårt att få kontakt med läkare med speciellt intresse för födoämnesrelaterade symtom.

Om astma/allergi (öppnas i ny flik)

Om histaminintolerans/biogena aminer (öppnas i ny flik)

Om köttallergi (öppnas i ny flik)

Information om födoämnesallergi (öppnas i ny flik)

Formulär för födoämnesallergi (öppnas i ny flik)

Om oönskade ämnen (öppnas i ny flik). Skriv in ”Biogena aminer” i sökrutan

Web-seminarium angående korsreaktioner (öppnas i ny flik)

Litteratur om födoämnesallergi (ladda ner pdf)

Om lektiner i baljväxter (öppnas i ny flik)

Dr. Olof Strandberg

Specialist inom astma och allergisjukdomar. Stor erfarenhet av födoämnesallergier.

Privat