Vad är migrän?

Migrän är en neurologisk sjukdom som drabbar cirka 15 % av befolkningen och anses vara en av världens mest funktionsnedsättande sjukdomar. Det är mer än bara en intensiv huvudvärk. Migrän utlöses av förändringar i hjärnans kemikalier och kan orsakas av faktorer som stress, hormonförändringar samt vissa typer av mat och dryck. Symtomen inkluderar inte bara huvudvärk, utan kan även omfatta synrubbningar, illamående och känslighet för ljud och ljus. Migränattacker kan vara långvariga och pågå i upp till 72 timmar. Både vuxna och barn kan uppleva migrän.

4844-Neurologi-Stig-650x650
4797-Psykologi-Jerry-650x650

Vad är kronisk migrän?

Kronisk migrän är en allvarlig form av migrän där huvudvärk förekommer minst 15 dagar i månaden, varav minst 8 dagar med migrän. Det innebär att personer med kronisk migrän upplever huvudvärk eller migrän mer än hälften av alla dagar i månaden. Huvudvärken kan ha stor påverkan i vardagen.

Behandlingsalternativ för migrän

Valet av behandling för migrän beror på allvarlighetsgraden och frekvensen av dina anfall, din medicinska historik och eventuella andra samtidiga sjukdomar. Det finns flera sätt att hantera migrän. Vid behandling med botox för kronisk migrän administrerar vi minimala doser av läkemedlet på specifika punkter för att minska symtomen och lindra migränhuvudvärken. Dessa behandlingar ges en gång var tredje månad. Det är viktigt att komma ihåg att smärtlindringen kan ta upp till 10-14 dagar att märka av efter den första behandlingen. Utvärdering sker efter 4 behandlingar eftersom effekten ökar efter varje behandling under både första och andra året.

Vi kan hjälpa dig att hitta rätt behandling för din migrän, även om du inte är färdigutredd. Ring oss så berättar vi mer.