Körkortsmottagning

Vi erbjuder dig professionellt bemötande, konsultation, rådgivning samt information av erfaren personal.

Körkortsmottagning

På vår körkortsmottagning kan du få hjälp med läkarintyg för att få tillbaka ditt körkort eller för att behålla ditt nuvarande körkort vid rattonykterhet alkohol/droger.

Börja med att boka ett telefonsamtal med oss. I samtalet går vi tillsammans igenom Transportstyrelsens beslut, hur provtagning och läkarintyg går till samt kostnader kopplat till detta. När vi gått igenom allting bestämmer du om du vill påbörja en observationsperiod.

Vi utför observationer och provtagningar samt läkarintyg enligt 17 kap. i Vägverkets föreskrifter. Läkarintygen utfärdas av läkare med specialistkompetens efter avslutad observationstid.

Efter alla prover är tagna har du ett slutsamtal med en av våra läkare. Vi gör klart ditt intyg och skickar direkt till Transportstyrelsen.

Vi har alltid tillgängliga lediga tider.

Ring oss på: 031-380 95 10

Doktor mötet patient

Intyg / Rattonykterhet alkohol, droger och alkolås

Vänd dig till oss när du på grund av alkohol eller droger behöver intyg för att:

  • få lämplighetsintyg
  • få behålla körkortet
  • få tillbaka körkortet efter spärrtid
  • ta om körkortet
  • villkorat körkort med alkolås

Vid första mötet på Körkortsmottagningen ska du ha med dig Transportstyrelsens föreläggande/beslut i ärendet samt ID-handling.

Akolås

Om du har förlorat ditt körkort på grund av rattonykterhet eller grov rattonykterhet, finns det möjlighet att istället ansöka om ett körkort med villkor om alkolås, vilket tar bort behovet av att genomgå hela processen för att återfå körkortet.

Vi stöttar dig genom hela ansökningsprocessen. Kontakta oss.

Provtagning

I våra lokaler erbjuder vi provtagning för både urin- och blodprov. Du lämnar alla prover direkt till oss och du slussas inte runt till olika platser.

Det ger dig trygghet och kontinuitet under din observationsperiod.

Vill du hellre maila oss

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.