Astma

Astma är en sjukdom i luftvägarna och orsakas av en kronisk inflammation i luftrörens slemhinna. Andningen blir tung och svår. Andra vanliga symtom är hosta, andnöd, pipande ljud. Symtomen kan bli större vid fysisk ansträngning.

På vår astmamottagning kan du få hjälp med dina besvär. Vi identifierar och eliminerar utlösande faktorer så att du får kontroll över din astma. Vi lägger upp en individuell behandlingsplan och vid behov skriver vi ut medicin.

  • Allergi
  • Specialistläkare
  • Ingen remiss behövs
Privat vård
Läkarbesök 1.500kr
Kostnad för övriga prover tillkommer
Patientavgift offentligt finansierad vård
Läkarbesök 300kr
För dig under 20 eller över 85 år 0kr

Boka läkarbesök

Vår allergimottagning erbjuder både privat och offentligt finansierad vård.

Du bokar enkelt läkarbesök genom att ringa oss på telefonnummer 031-100 220. Tänk på att vid stora besvär kan du behöva en dubbeltid, men det går vi igenom vid behov när du ringer oss.

Ring 031-100 220

Privat sjukvårdsförsäkring

Om du har privat sjukvårdsförsäkring, ring alltid ditt försäkringsbolag först och uppge att du vill ha tid hos oss på Vasakliniken, så bokar försäkringsbolaget ett besök. Vi har avtal med de stora försäkringsbolagen så som Skandia, DKV Hälsa, Länsförsäkringar, Trygg­Hansa, Euro Accident, Cardif, Säkra/Nordeuropa.

Astma och Allergiförbundet

Läkare

Dr. Ulf Bengtsson

Specialist inom astma och allergisjukdomar. Stor erfarenhet av födoämnesallergier.

Privat

Dr. Karl Gårdfeldt

Specialist inom allmänmedicin. Tar ej emot besök som gäller övertag av redan påbörjade sjukskrivningar eller förnyelse av recept för narkotikaklassade läkemedel. Avgiftsfria besök för dig under 20 eller över 85 år.

Inte privat

Erbjuder offentligt finansierad sjukvård (patientavgift enl VGRs
regler).

Dr. Lena Bäckstrand

Specialist i barn- och ungdomsmedicin och barn- och ungdomsallergologi.

Inte privat

Erbjuder offentligt finansierad sjukvård (patientavgift enl VGRs
regler).

Se mer om Dr. Lena Bäckstrand och vår barnmottagning på vasaklinikenbarn.se.

Mer om Dr. Ulf Bengtsson

Ulf Bengtsson har arbetat som allergolog och invärtesmedicinare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset mellan 1980 -2008 där han varvade mellan klinik och forskning. 1996 disputerade han på en avhandling som handlade om födoämnesrelaterade mag- tarmbesvär och fortsatt forskning ledde sedan fram till en docentur.

Förutom födoämnesallergier hos vuxna har Ulf sysslat med allergiska besvär från hud, övre- och nedre luftvägar. Har genom åren varit en flitig föreläsare både för patientföreningar och läkare/sjuksköterskor/dietister.

Efter pensionering år 2008 har Ulf arbetat på vårdcentral där han ofta mött patienter som misstänker födoämnesallergier och som har haft svårt att få kontakt med läkare med speciellt intresse för födoämnesrelaterade symtom.