Allergi

Allergi är vanligt och en tredjedel av Sveriges befolkning har någon form av allergi eller överkänslighet. Det är när immunförsvaret reagerar på ämnen som normalt är ofarliga som allergiska reaktioner och symtom uppstår. För dig med allergi kan dessa ämnen orsaka både milda och allvarliga besvär.

På vår allergimottagning får du hjälp med utredning och behandling av allergiska besvär oavsett om det gäller matallergi (överkänslighet), pollenallergi, korsallergi, komplicerad allergi eller andra typer av allergier eller överkänslighet. Om du är osäker på vad som orsakar dina allergiska besvär kan vi genomföra pricktest och ta blodprover. Efter bedömning kan vi vid behov skriva ut medicin.

  • Allergi
  • Specialistläkare
  • Ingen remiss behövs
Privat vård
Läkarbesök 1.500kr
Kostnad för övriga prover tillkommer
Patientavgift offentligt finansierad vård
Läkarbesök 300kr
För dig under 20 eller över 85 år 0kr

Boka läkarbesök för allergi

Vår allergimottagning erbjuder både privat och offentligt finansierad vård.

För matallergi (överkänslighet), komplicerad allergi och korsallergi är du välkommen att boka läkarbesök till vår privata allergolog Dr. Ulf Bengtsson.

För lättare allergiutredningar och tablettvaccination är du välkommen att boka läkarbesök till Dr. Karl Gårdfeldt som är allmänspecialist och erbjuder offentligt finansierad vård. Här gäller frikort när du tar med dig det till ditt besök.

För allergiutredningar och tablettvaccinationer för barn är du välkommen att boka besök till vår barnläkare Lena Bäckstrand som är specialist i barn- och ungdomsmedicin samt barn- och ungdomsallergologi. Hit är alla barn och ungdomar under 20 år välkomna kostnadsfritt.

Du bokar enkelt läkarbesök genom att ringa oss på telefonnummer 031-100 220. Tänk på att vid större besvär kan du behöva en dubbeltid, men det går vi igenom vid behov när du ringer oss.

Ring 031-100 220

Privat sjukvårdsförsäkring

Om du har privat sjukvårdsförsäkring så ringer du ditt försäkringsbolag först och uppger att du vill ha tid hos oss på Vasakliniken, så bokar försäkringsbolaget in ett besök. Vi har avtal med de stora försäkringsbolagen så som Skandia, DKV Hälsa, Länsförsäkringar, Trygg­Hansa, Euro Accident, Cardif, Säkra/Nordeuropa m.fl.

Matallergi
Korsallergi
Astma

Läkare

Dr. Ulf Bengtsson

Specialist inom astma och allergisjukdomar. Stor erfarenhet av födoämnesallergier.

Privat

Dr. Karl Gårdfeldt

Specialist inom allmänmedicin. Tar ej emot besök som gäller övertag av redan påbörjade sjukskrivningar eller förnyelse av recept för narkotikaklassade läkemedel. Avgiftsfria besök för dig under 20 eller över 85 år.

Inte privat

Erbjuder offentligt finansierad sjukvård (patientavgift enl VGRs
regler).

Dr. Lena Bäckstrand

Specialist i barn- och ungdomsmedicin och barn- och ungdomsallergologi.

Inte privat

Erbjuder offentligt finansierad sjukvård (patientavgift enl VGRs
regler).

Se mer om Dr. Lena Bäckstrand och vår barnmottagning på vasaklinikenbarn.se.

Mer om Dr. Ulf Bengtsson – specialist inom allergisjukdomar

Ulf Bengtsson har arbetat som allergolog och invärtesmedicinare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset mellan 1980 -2008 där han varvade mellan klinik och forskning. 1996 disputerade han på en avhandling som handlade om födoämnesrelaterade mag- tarmbesvär och fortsatt forskning ledde sedan fram till en docentur.

Förutom födoämnesallergier hos vuxna har Ulf sysslat med allergiska besvär från hud, övre- och nedre luftvägar. Har genom åren varit en flitig föreläsare både för patientföreningar och läkare/sjuksköterskor/dietister.

Efter pensionering år 2008 har Ulf arbetat på vårdcentral där han ofta mött patienter som misstänker födoämnesallergier och som har haft svårt att få kontakt med läkare med speciellt intresse för födoämnesrelaterade symtom.