Allmänläkare

Hos oss på Vasaklinikens mottagning för allmänmedicin kan du boka tid direkt utan att du behöver lista dig. Här arbetar erfarna allmänspecialister och hit är du välkommen med alla typer av hälsoproblem som du vanligen skulle gå till en vårdcentral för.

Våra allmänläkare är specialiserade på att utreda och behandla olika sjukdomar. Om du har flera symptom eller symptom som beror på olika sjukdomar kan vår allmänläkare hjälpa dig att ta reda på orsaken och ge rätt behandling, eller diagnosticera de fall där annan specialitet behövs.

  • Alla hälsoproblem
  • Specialistläkare inom allmänmedicin
  • Ingen remiss behövs
Patientavgift
Läkarbesök 300kr (frikort gäller)

Boka online eller via telefon

Du kan antingen boka tid i vår webbokning eller ringa oss på 031-100220. Vi har telefontid mån-fre kl.8.30-12.00. Ingen remiss behövs.

Privat sjukvårdsförsäkring

Om du har privat sjukvårdsförsäkring, ring alltid ditt försäkringsbolag först och uppge att du vill ha tid hos oss på Vasakliniken, så bokar försäkringsbolaget ett besök. Vi har avtal med de stora försäkringsbolagen så som Skandia, DKV Hälsa, Länsförsäkringar, Trygg­Hansa, Euro Accident, Cardif, Säkra/Nordeuropa m.fl.

Att ha ont i magen kan visa sig på en mängd olika sätt och bero på många olika saker. Det kan röra sig om ändrade matvanor, stress eller andra vardagliga, yttre faktorer. I vissa fall beror det på magsjuka eller matförgiftning och i mer ovanliga fall kan smärtan orsakas av sjukdomar i inre organ. Ofta går magont över av sig själv, men ibland kan du behöva behandling. Om du har återkommande eller långdragna besvär kan du behöva uppsöka vård. Du kan då boka ett besök till vår allmänläkare.

Luftvägsinfektion är en infektion som drabbar luftvägarna. Det kan vara övre luftvägsinfektion som drabbar svalg, hals, näsa, mun och öron, och nedre luftvägsinfektion som drabbar luftrör (bronker) och lungor. Luftvägsinfektioner kan vara orsakade av bakterier men är oftast virusorsakade. Exempel på övre luftvägsinfektion är snuva, bihåleinflammation och förkylning. Det går ofta över av sig själv, men om besvären är återkommande eller långdragna kan du behöva uppsöka vård och kan då boka ett besök till vår allmänläkare.

Om du upplever symptom som att du behöver kissa ofta, att det svider när du kissar, och att du känner dig kissnödig trots att du precis har kissat, kan du ha drabbats av urinvägsinfektion. Urinvägsinfektion smittar inte men det kan vara oerhört smärtsamt och påfrestande och du kan därför behöva hjälp snabbt. Ibland kan urinvägsinfektion gå över av sig själv och ibland behövs behandling med antibiotika. Boka en tid hos vår allmänläkare så hjälper vi dig. Om du har feber, frossa och smärta i ländryggen ska du istället uppsöka närmaste akutmottagning då det finns risk för njurbäckeninflammation. Är du osäker är du alltid välkommen att ringa oss.

Vi kan hjälpa dig att kontrollera ditt blodtryck om du misstänker eller är orolig för högt blodtryck. Vanliga symptom vid för högt blodtryck är huvudvärk och trötthet. Det enda sättet att veta säkert om blodtrycket är förhöjt är genom att mäta det. Boka ett besök till vår allmänläkare om du vill mäta ditt blodtryck och säkerställa att det inte är för högt. Alla vuxna bör någon gång kontrollera sitt blodtryck. Om du har för högt blodtryck kan du få hjälp med vidare utredning hos en specialist.

Om du känner dig nedstämd, trött och orkeslös under en längre period eller har tappat lusten även till sådant som du brukar tycka om att göra, kan du ha fått en depression. Då kan du behöva hjälp för att må bättre. Med rätt behandling blir de flesta bättre redan efter några veckor. Du är välkommen till vår allmänspecialist om du känner dig nedstämd eller har misstankar om att du har en depression.

Du som söker för utmattning/depression kan få en första bedömning. Vid behov av fler insatser, kommer du att hänvisas vidare.

Det är vanligt med sömnsvårigheter och oftast är det inget du behöver oroa dig för. Men om du natt efter natt sover för lite, är trött, mår dåligt och din vardag påverkas negativt, kan du behöva uppsöka vård så att du kan få hjälp med att sova bättre.

Huvudvärk är mycket vanligt och kan bero på olika saker så som stress, spända muskler, förkylning, att du är orolig eller har synfel du inte upptäckt. Oftast går huvudvärken över av sig själv, men ibland kan den sitta i länge eller komma oftare. Om huvudvärken är kraftig eller långvarig kan du behöva söka vård och då är du välkommen att boka ett besök hos vår allmänspecialist.

Vi på Vasakliniken hjälper dig med astma och allergiska besvär. Vi kan genomföra pricktest om du är osäker på vad som orsakar de allergiska besvären och vid behov skriver vi ut medicin.

Om du har pollenallergi behöver du i de flesta fall inte söka vård, men om du får allvarligare besvär är du välkommen att söka vård till vår allmänläkare. Allvarligare besvär kan till exempel vara att du får andningsrelaterade problem eller att du har besvär under hela året.

Vid pälsdjursallergi är man osäker på vad som utlöser allergin och den kan utvecklas när som helst under livet. De flesta är allergiska mot antingen djurets saliv eller mjäll. I vissa fall kan pälsdjursallergin utvecklas till astma. Om du misstänker att du har pälsdjursallergi är du välkommen till oss på Vasakliniken för att testa dig. Vid behov skriver vi också ut medicin.

En infektion får du när kroppen har angripits av virus, bakterier eller svamp. För att skydda sig reagerar kroppen ofta på en infektion med en inflammation och området som är inflammerat kan bli rött, svullet eller ömt. Andra tecken på en inflammation kan vara feber, trötthet, huvudvärk och muskelvärk. Många infektioner går över av sig själva, som till exempel förkylningar eller influensa, men vissa kan vara mer långdragna och det kan bli aktuellt med behandling. Hos våra allmänläkare kan du få hjälp med undersökning och behandling.

Det är vanligt att ha ledvärk och oftast går ledvärken över av sig själv. I vissa fall däremot kan ledvärk orsakas av en allvarlig sjukdom. Om en led plötsligt svullnar och du samtidigt har feber eller känner dig mycket sjuk bör du söka vård. Vilken behandling som läkaren föreslår beror på vad det är som orsakar ledvärken och ibland går det inte att hitta någon orsak till att du har ledvärk. Om du har ledvärk är du välkommen att boka en tid hos vår allmänläkare.

Våra allmänläkare

Våra allmänläkare är specialister inom allmänmedicin med lång erfarenhet.

Du som söker för utmattning/depression kan få en första bedömning. Vid behov av fler insatser, kommer du att hänvisas vidare.

Dr. Karl Gårdfeldt

Specialist inom allmänmedicin. Tar ej emot besök som gäller övertag av redan påbörjade sjukskrivningar eller förnyelse av recept för narkotikaklassade läkemedel. Avgiftsfria besök för dig under 20 eller över 85 år.

Ej privat

Erbjuder offentligt finansierad sjukvård (patientavgift enl VGRs
regler).

Dr. Roland Arvidsson

Överläkare, medicinskt ansvarig. Spec. i allmänmedicin och företagshälsovård. MRO.

Dr. Ola Madsen

Medicinskt ansvarig läkare. Specialist inom allmänmedicin samt företagsläkare. Tar ej emot besök som gäller övertag av redan påbörjade sjukskrivningar eller förnyelse av recept för narkotikaklassade läkemedel. Avgiftsfria besök för dig under 20 eller över 85 år.

Ej privat

Erbjuder offentligt finansierad sjukvård (patientavgift enl VGRs
regler).

Dr. Martin Wilde

Specialist inom allmänmedicin. Tar ej emot besök som gäller övertag av redan påbörjade sjukskrivningar eller förnyelse av recept för narkotikaklassade läkemedel. Avgiftsfria besök för dig under 20 eller över 85 år.

Ej privat

Erbjuder offentligt finansierad sjukvård (patientavgift enl VGRs
regler).

Dr. Hans Strömberg

Specialist inom allmänmedicin. Tar ej emot besök som gäller övertag av redan påbörjade sjukskrivningar eller förnyelse av recept för narkotikaklassade läkemedel. Avgiftsfria besök för dig under 20 eller över 85 år.

Ej privat

Erbjuder offentligt finansierad sjukvård (patientavgift enl VGRs
regler).