Utredning och behandling av ADHD för vuxna

ADHD

Om du misstänker ADHD eller annan neuropsykiatrisk problematik finns vi här på SDS-Neurocare Vasakliniken. Vi erbjuder skräddarsydda utredningar med målet att fastställa diagnos och vägleda dig mot rätt hjälp och stöd. Vi har ett dedikerat team av erfarna specialister inom allmänpsykiatri redo att ge dig en individanpassad och heltäckande utredning och behandling i en trygg och professionell miljö.

ADHD Symtom

ADHD, eller Attention Deficit Hyperactivity Disorder på engelska, påverkar människor i olika grader och symtomen varierar mellan olika personer. Vanliga symtom kan vara:

 • Svårighet att sitta stilla.
 • Känsla av rastlöshet.
 • Koncentrationssvårigheter.
 • Impulsivitet.
 • Glömska i vardagen.
 • Svårigheter att organisera och planera.
 • Utmaningar med att vänta eller stå i kö.
 • Svårigheter med tidsaspekter, som att komma i tid.
 • Svårigheter att utföra uppgifter i tid.

Dessa symtom kan påverka vardagen och olika livsaspekter, inklusive arbete, skola, relationer och självkänsla.

ADHD Kriterier

För att ställa en ADHD-diagnos behöver vissa kriterier vara uppfyllda: Symtomen bör:

 • Ha uppkommit före 12 års ålder.
 • Vara ihållande.
 • Ha funnits i minst sex månader.
 • Påverka vardagslivet och vara synliga i minst två olika miljöer, såsom hemma och i skolan.
 • För att säkerställa en korrekt diagnos ska andra förklaringar uteslutas genom en noggrann utredning.

Det är viktigt att poängtera att ADHD inte har något att göra med intelligens. Det betyder helt enkelt att en fungerar på ett annat sätt. De utmaningar en kan uppleva är också beroende av de förväntningar en ställs inför, vilket innebär att förändrade förväntningar i samhället eller genom livet kan påverka svårighetsgraden.

ADHD Utredning

En ADHD-utredning skräddarsys för att ta hänsyn till individuella behov och genomförs sedan i flera steg för att skapa en heltäckande bild. En vanlig process kan innehålla följande steg:

1. Första bedömning
2. Inledande samtal med psykolog
3. Psykologiska tester
4. Riktad symtomintervju
5. Anhörigintervju
6. Diagnostisering
7. Utredningsresultat och rekommendationer

Pris och bokning

Våra ADHD-utredningar är privatfinansierade, vilket innebär att du själv betalar för utredningen, alternativt ditt försäkringsbolag. Under en neuropsykiatrisk utredning bedömer psykologer och läkare om du uppfyller kriterierna för en neuropsykiatrisk diagnos och i så fall vilken eller vilka. Processen anpassas efter dina individuella behov.

Neuropsykiatrisk utredning för vuxna: 35.000 kr

Du betalar i två steg.

Första bedömning

2.600 kr

Här ingår:

 • Samtal med psykiater.
 • Läkarundersökning.
 • Bedömning.

Observera att kostnad för provtagning tillkommer och betalas direkt på vår systerklinik VasaNova som utför blodproverna.

Provtagning: ca 3.800 kr plus eventuellt 1000 kr om positiv u-screen måste skickas för vidare analys.

Om det bedöms att en neuropsykiatrisk utredning är befogad kan du boka nästa steg.

Utredning

32.400 kr

Här ingår:

 • Psykologsamtal.
 • Psykologiska tester.
 • Intervjuer.
 • Diagnostisering.
 • Återkoppling, råd för behandling och skriftligt utlåtande.

Efter din utredning erbjuder vi både psykologisk behandling (enskilt och i grupp) och medicinsk behandling.

Boka en första bedömning genom att kontakta oss på 031-10 77 80 eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.