Kris

Kriser, kopplade till separation, arbetsförlust eller livsövergångar, påverkar både vår fysiska och psykiska hälsa med känslor som sorg och ångest. Att söka hjälp från en psykolog ger stöd och verktyg för att bearbeta känslor och hantera utmaningar under krisen.

Kris

En kris är en händelse eller situation som kan innebära en betydande påverkan på vår fysiska och psykiska hälsa. Det kan vara en separation eller skilsmässa, förlust av arbetet och position i yrkeslivet, förändringar förknippade med ökad ålder eller andra övergångar i livet som att vara nybliven förälder.

Under en kris kan vi uppleva en rad känslor såsom sorg, ilska, rädsla, ångest och hjälplöshet. Kriser kan påverka oss på olika sätt. Fysiskt kan vi uppleva sömnsvårigheter, aptitförändringar, trötthet och fysiska smärtor. Psykiskt kan vi känna oss överväldigade, deprimerade, ängsliga eller förlorade. Vår tankeverksamhet kan påverkas, och vi kan ha svårt att koncentrera oss eller fatta beslut.

Att söka hjälp hos en psykolog kan vara till stor nytta under en kris. En psykolog kan ge en trygg och stödjande miljö där du kan bearbeta dina känslor och tankar kopplade till krisen. Genom psykoterapi kan du få insikter och verktyg för att hantera de utmaningar som krisen har medfört och orientera mot din framtid utifrån de nya omständigheterna.

Kom i kontakt med oss

Vill du boka tid eller få mer information? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.