Neurofysiologi

På SDS-kliniken finner du specialister inom klinisk neurofysiologi. Vi erbjuder avancerade diagnostiska- och behandlingsalternativ för att utvärdera och förstå olika neurologiska tillstånd. Genom att kombinera expertkunskap inom neurologi med avancerad teknologi kan vi bedöma nervsystemets funktion och undersöka olika neurologiska sjukdomar på en djupare nivå. På vår klinik strävar vi efter att erbjuda högkvalitativ vård och skräddarsydda behandlingsplaner för att optimera din neurologiska hälsa och förbättra din livskvalitet.

Vad är neurofysiologi?

Neurofysiologi är en gren inom neurovetenskapen som fokuserar på att studera hur nervsystemet fungerar och är aktivt. Genom användning av avancerade diagnostiska tekniker och specialiserade tester, såsom elektroencefalogram (EEG), electromyografi (EMG) och nervledningsstudier, kan vi undersöka och analysera hjärnaktivitet, muskelfunktion och nervsystemets reaktioner. Med vår kunskap inom neurofysiologi kan vi erbjuda detaljerade och exakta utvärderingar av neurologiska tillstånd, vilket i sin tur hjälper oss att skapa individanpassade behandlingsplaner för våra patienter.

Neurofysiologiska undersökningar

Vi anpassar våra undersökningar baserat på patientens specifika symtom. Vårt expertområde omfattar utredningar av problem inom både centrala och perifera nervsystemet, muskler och vissa sinnesorgan. Vi utför också sömnregistreringar för att diagnostisera sömnapné och andra sömnstörningar. Genom att använda avancerade metoder kan vi noggrant analysera och bedöma dessa områden, vilket ger oss möjlighet att ställa en exakt diagnos och skapa en individuell behandlingsplan.

Utredningar

EEG (elektroencefalografi)

EEG (elektroencefalografi) är en smärtfri och icke-invasiv undersökningsmetod som mäter och registrerar hjärnans elektriska aktivitet.

Läs mer om EEG

EMG (elektromyografi)

EMG (elektromyografi) är en diagnostisk undersökningsmetod som mäter och registrerar musklernas elektriska aktivitet.

Läs mer om EMG

MSLT (Multiple Sleep Latency Test)

MSLT (Multiple Sleep Latency Test) är en specialiserad undersökningsmetod som används för att bedöma en persons tendens att somna under dagen och för att diagnostisera sömnstörningar som narkolepsi.

Läs mer om MSLT

NHB (Neurofysiologisk högkänslighetsbehandling)

NHB (Neurofysiologisk högkänslighetsbehandling) är en terapimetod som hjälper personer med högkänslighet att hantera och förstå sitt nervsystem på ett bättre sätt.

Läs mer om NHB

Polysomnografi (PSG)

Polysomnografi (PSG) är en avancerad sömnstudie som används för att utvärdera och diagnosticera olika sömnrelaterade störningar.
Läs mer om PSG