Neurofysiologi

På SDS-Neurocare Vasakliniken finner du specialister inom klinisk neurofysiologi. Vi erbjuder avancerade diagnostiska alternativ för att utvärdera och förstå olika neurologiska tillstånd. Genom att kombinera expertkunskap inom neurologi med avancerad teknologi kan vi bedöma nervsystemets funktion och undersöka olika neurologiska sjukdomar på en djupare nivå. På vår klinik strävar vi efter att erbjuda högkvalitativ vård för att optimera din neurologiska hälsa och förbättra din livskvalitet.

Vad är neurofysiologi?

Neurofysiologi är en gren inom neurovetenskapen som fokuserar på att studera hur nervsystemet fungerar och är aktivt. Genom användning av avancerade diagnostiska tekniker och specialiserade tester, såsom elektroencefalogram (EEG), elektromyografi (EMG) och neurografi (ENeG), kan vi undersöka och analysera hjärnaktivitet, muskelfunktion och nervsystemets funktioner. Resultaten av dessa undersökningar hjälper patienternas behandlande läkare att ställa rätt diagnos.

Neurofysiologiska undersökningar

Vi anpassar våra undersökningar baserat på patientens specifika symptom. Vårt expertområde omfattar utredningar av problem inom både centrala och perifera nervsystemet, muskler och vissa sinnesorgan. Genom att använda avancerade metoder kan vi noggrant analysera och bedöma dessa områden.

Utredningar

EEG (elektroencefalografi)

EEG (elektroencefalografi) är en smärtfri och icke-invasiv undersökningsmetod som mäter och registrerar hjärnans elektriska aktivitet.

Läs mer om EEG

EMG (elektromyografi)

EMG (elektromyografi) är en diagnostisk undersökningsmetod som mäter och registrerar musklernas elektriska aktivitet.

Läs mer om EMG

MSLT (Multiple Sleep Latency Test)

MSLT (Multiple Sleep Latency Test) är en specialiserad undersökningsmetod som används för att bedöma en persons tendens att somna under dagen och för att diagnostisera sömnstörningar som narkolepsi.

Läs mer om MSLT

ENeG (Elektroneurografi)

ENeG är en diagnostisk undersökningsmetod som mäter och registrerar ledningsförmåga i perifera nerver.

Läs mer om ENeG

Polysomnografi (PSG)

Polysomnografi (PSG) är en avancerad sömnstudie som används för att utvärdera och diagnosticera olika sömnrelaterade störningar.
Läs mer om PSG