Sömnapné

Sömnapné

Sömnapné kännetecknas av upprepade andningsuppehåll under natten. Detta kan leda till trötthet, koncentrationssvårigheter och andra negativa hälsokonsekvenser om det inte behandlas.

På SDS-Neurocare Vasakliniken har vi en gedigen erfarenhet av att utreda och behandla sömnapné och vi möter dagligen patienter som lider av obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS). Om du får diagnos och behandling i ett tidigt stadium minskar riskerna att du får allvarliga följdsjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och fetma.

Vi utreder sömnapné genom en ambulatorisk utredning i din hemmiljö. Om analysen av apnéregistreringen indikerar att behandling behövs, finns det möjlighet att prova ut och köpa APAP (Automatic Positive Airway Pressure). Med hjälp av ett svagt övertryck blåser PAP-maskinen luft via en slang till en mask och hjälper på så sätt till att hålla dina luftvägar öppna under natten.

Vad är sömnapné och hur kan det påverka hälsan?
Hur utreder SDS-Neurocare Vasakliniken sömnapné?
Varför är det viktigt att behandla sömnapné i ett tidigt stadium?

Kom i kontakt med oss

Vill du boka tid eller få mer information? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.