Parkinsons

Parkinsons sjukdom påverkar rörelsekontrollen genom dopaminbrist. Det är viktigt att söka hjälp hos neurolog för diagnos och behandling.

Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom påverkar rörelsekontrollen hos en person. Det är en progressiv sjukdom som vanligtvis orsakas av en brist på dopamin i hjärnan. Typiska symtom inkluderar skakningar, stelhet, långsamhet i rörelse och balansproblem. Att söka hjälp hos en neurolog är viktigt vid misstanke om Parkinsons sjukdom eftersom neurologen är specialiserad på att diagnostisera och behandla neurologiska sjukdomar som denna. Neurologen kan genomföra en noggrann bedömning av dina symtom, använda olika tester och undersökningar för att ställa rätt diagnos och skräddarsy en behandlingsplan för att hantera sjukdomens symtom. Behandlingen kan innefatta mediciner för att hantera dopaminbristen och lindra symtomen, fysioterapi för att förbättra rörligheten och balansen, samt rådgivning om livsstilsförändringar och stöd för att hantera de fysiska och känslomässiga utmaningarna som Parkinsons sjukdom kan medföra. Genom att söka hjälp hos en neurolog kan man få adekvat vård och stöd för att förbättra livskvaliteten och hantera de utmaningar som Parkinsons sjukdom innebär.

Vad karakteriserar Parkinsons sjukdom?
Varför är det viktigt att söka hjälp hos en neurolog vid misstanke om Parkinsons sjukdom?

Kom i kontakt med oss

Vill du boka tid eller få mer information? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.