Psykologi/ Psykiatri

På SDS-Neurocare Vasakliniken är vi specialiserade på att erbjuda omfattande och kvalitativ psykologisk och psykiatrisk vård för att stödja dig genom olika utmaningar och hjälpa dig att uppnå bättre psykisk balans och välbefinnande. Våra psykologer och psykiatriker är specialiserade inom olika områden och besitter expertis inom en rad psykiska och psykiatriska tillstånd och problem.

Oavsett vilken anledning du har att söka hjälp, finns vi här för att stödja dig på din väg mot bättre hälsa och välmående.

Våra områden

Ångest och oro

Ångest är en påverkan som negativt kan forma livskvaliteten. Våra psykologer är här för att guida dig genom förståelse och minskning av ångest, vilket kan leda till en mer harmonisk balans och ökat psykiskt välmående.

Se mer om ångest och oro

Stress

Stress är en naturlig reaktion på utmaningar i livet, men långvarig eller överdriven stress kan påverka vår hälsa negativt. Vi erbjuder en trygg miljö där du kan utforska dina stressrelaterade utmaningar och få vägledning mot en bättre balans och välmående.

Se mer om stress

Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom, även känt som utbrändhet, är en allvarlig reaktion på långvarig och överväldigande stress. En psykologisk behandling kan ge verktyg till stöd för återhämtning, återupprätta en livsstil i balans och att återfå energi.

Se mer om utmattningssyndrom

Depression

Depression är en behandlingsbar psykisk sjukdom. Med rätt stöd kan du återvinna livskvalitet och uppnå psykiskt välmående genom att hantera ihållande låg stämning, brist på intresse och glädje.

Se mer om depression

Relationella problem

Relationella problem kan uppstå i olika sammanhang, från romantiska förhållanden till arbetsrelationer. Att söka hjälp indikerar viljan att förbättra och skapa en sundare dynamik, vilket gynnar både dig själv och dina relationer.

Se mer om relationella problem

Sorg

Sorg är en naturlig reaktion på förlust och kan vara en känslomässigt utmanande tid i ens liv. Att söka hjälp från en professionell kan vara till stor hjälp för att navigera genom sorgen.

Se mer om sorg

Trauma och PTSD

Trauma och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är allvarliga tillstånd efter skrämmande upplevelser. Att söka professionell hjälp ger möjlighet till läkning, återhämtning och återfående av tillit för övergripande psykisk hälsa.

Se mer om trauma och PTSD

Kris

En kris kan ha betydande påverkan på fysisk och psykisk hälsa. Genom psykoterapi kan du utveckla insikter och verktyg för att hantera de utmaningar som krisen för med sig och planera för framtiden.

Se mer om kris

Panikångest

Panikångest är en intensiv upplevelse av ångest med kroppsliga reaktioner som hjärtklappning. Professionellt stöd kan minska rädslan och ångest, vilket leder till en förbättrad livskvalitet och ökat välmående.

Se mer om panikångest

Självkänsla och självförtroende

Självkänsla och självförtroende är centrala för mentalt välbefinnande. Att söka hjälp för att stärka dessa aspekter är en investering i självinsikt, bättre relationer och ökat välbefinnande i olika livsområden.

Se mer om självkänsla och självförtroende

Tvång (OCD)

Tvångssyndrom (OCD) kännetecknas av påträngande tankar och repetitiva beteenden. Att söka hjälp möjliggör återtagande av kontroll över livet och befrielse från tvångens begränsningar.

Se mer om tvång (OCD)

Social fobi

Social fobi, eller social ångest, innebär en stark rädsla för att bedömas av andra. Psykologisk behandling kan leda till ökad självacceptans och komfort i sociala sammanhang för ett mer tillfredsställande liv.

Se mer om social fobi

Skräddarsydd behandling och evidensbaserade metoder

Vi erbjuder individuellt anpassad behandling med evidensbaserade metoder och terapiformer för att stödja dig på vägen mot att uppnå dina mål och förbättra ditt psykiska välmående. Vår behandlingsapproach omfattar olika terapeutiska metoder, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi (PDT), mindfulness och andra evidensbaserade tillvägagångssätt. Vi skräddarsyr behandlingen efter dina individuella behov och målsättningar för att säkerställa att du får den mest effektiva och passande vården.

Börja med att kontakta oss

Kontakta oss för att boka tid eller få mer information om vårt psykologiska stöd. Ring 031 – 10 77 80. Välkommen till SDS-Neurocare Vasakliniken – din partner för psykisk hälsa och välmående.