Tvång (OCD)

Tvångssyndrom (OCD) innebär påträngande tankar och repetitiva ritualer som påverkar livskvaliteten. Att söka hjälp för tvångssyndrom ger möjligheten att återta kontroll över ditt liv och frigöra dig från de begränsningar som tvånget medför.

Tvång (OCD)

Tvång, även känt som tvångssyndrom (OCD), är en psykisk störning som kännetecknas av påträngande och oönskade tankar eller impulser, repetitiva beteenden eller ritualer. Det kan vara mycket begränsande och påverka ens livskvalitet negativt.

Att söka hjälp för tvångssyndrom är viktigt eftersom det finns behandlingar tillgängliga som kan minska symtomen och förbättra livskvaliteten. En psykolog kan hjälpa till att identifiera och förstå de underliggande orsakerna till tvång och utveckla individuellt anpassade behandlingsplaner.

Genom psykoterapeutiska samtal och användning av kognitiv beteendeterapi (KBT) med exponering och responsprevention kan en psykolog hjälpa dig att bryta negativa mönster, minska tvångstankar och gradvis minska de repetitiva beteendena. Att söka hjälp för tvångssyndrom ger möjligheten att återta kontroll över ditt liv och frigöra dig från de begränsningar som tvånget medför.

Kom i kontakt med oss

Vill du boka tid eller få mer information? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.