Panikångest

Panikångest kan påverka livskvaliteten med rädsla och undvikande. På SDS-Neurocare Vasakliniken erbjuder vi stöd från erfarna psykologer med expertis inom panikångest, med fokus på KBT för att minska rädsla och ångest och förbättra livskvaliteten.

Panikångest

Panikångest är en intensiv och överväldigande upplevelse av ångest med kroppsliga reaktioner som hjärtklappning. Det kan vara skrämmande och påverka ens livskvalitet genom den rädsla och undvikande det kan ge upphov till. Att söka hjälp från en psykolog kan vara avgörande för att förstå och hantera panikångest på ett effektivt sätt.

På SDS-Neurocare Vasakliniken erbjuder vi en trygg och stödjande miljö där du kan få psykopedagogiska insatser för ökad kunskap kring panikångest samt utforska de underliggande orsakerna till dina panikattacker och utveckla strategier för att hantera dem.

Genom kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vi hjälpa dig att identifiera och utmana negativa tankemönster och beteenden som bidrar till att upprätthålla panikångesten. Att få professionellt stöd kan medföra minskad rädsla och ångest och därigenom skapa en bättre livskvalitet och välmående.

Kom i kontakt med oss

Vill du boka tid eller få mer information? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.