Läkare på Vasakliniken

Dr. Gösta Granström

Specialist i öron-näsa-och halssjukdomar.

Privat

Dr. Susan Aghajanzadeh

Specialist i öron-näsa-och halssjukdomar.

Privat

Dr. Lena Bäckstrand

Specialist i barn- och ungdomsmedicin och barn- och ungdomsallergologi.

Ej privat

Erbjuder offentligt finansierad sjukvård (patientavgift enl VGRs
regler).

Dr. Björn Andersch

Överläkare i gynekologi, obstetrik, infertilitet, reproduktionsmedicin och IVF.

Ej privat

Erbjuder offentligt finansierad sjukvård (patientavgift enl VGRs
regler).

Dr. Sarah Nejdet

Överläkare i gynekologi, obstetrik, infertilitet, reproduktionsmedicin och IVF.

Ej privat

Erbjuder offentligt finansierad sjukvård (patientavgift enl VGRs
regler).

Dr. Peter Hersvik

Överläkare i obstetrik och gynekologi.

Privat

Dr. Anders Barth

Överläkare i obstetrik och gynekologi.

Ej privat

Erbjuder offentligt finansierad sjukvård (patientavgift enl VGRs
regler).

Dr. Eva Bagge

Specialist i reumatologi.

Privat