PAP

Positive Airway Pressure

PAP-behandling är en bevisat effektiv behandlingsform för sömnapné och snarkning. Med hjälp av ett svagt övertryck blåser PAP-maskinen luft via en slang till en mask och hjälper på så sätt till att hålla dina luftvägar öppna under natten och underlättar för en god natts sömn.

Det finns olika typer av PAP-maskiner:

APAP

APAP, Automatic Positive Airway Pressure. är den vanligaste förekommande varianten av PAP-maskin i hemmiljö och också den vi använder på SDS-Neurocare Vasakliniken.
Det levererade lufttrycket kommer justeras automatiskt utifrån hur mycket tryck som behövs för att hålla andningsvägarna öppna. Den strävar alltid efter att hålla ett minimalt tryck och på så sätt få en skonsammare och behagligare behandling.

CPAP

CPAP står för Continuous Positive Airway Pressure, då håller maskinen ett konstant tryck under natten. I vanlig folkmun kallas ofta alla PAP typer CPAP, fastän de inte är det.

BiPAP

BiPAP, står för Bilevel Positive Airway Pressure. Det är liknande CPAP men med två olika trycknivåer, en för inandning och en för utandning. Kan användas för mer svårbehandlad sömnapné.

Med en välfungerande PAP-behandling kan både sömn- och livskvalite förbättras. Tröttheten under dagen kan försvinna när andningsuppehållen inte längre stör nattsömnen, likaså är det vanligt att humör och arbetsförmåga påverkas positivt.

Att sova med en PAP-maskin

Att sova med en PAP-maskin kan vara utmanande för vissa människor i början, men många vänjer sig snabbt vid det och upplever en förbättring av sin sömnkvalitet när de väl anpassar sig till maskinen.

Det är viktigt att hitta en masktyp som passar ditt ansikte för att öka komforten och också så att masken håller tätt. Det finns både näsmasker (andningen sker bara genom näsan, munnen bör hållas stängd) och helmasker (andning kan ske genom näsan eller munnen). Båda typer av masker har sina fördelar och nackdelar.

För att vänja sig vid att använda APAP-maskinen kan det vara fördelaktigt att börja med att använda den under kortare perioder, som under en tupplur på dagen, och gradvis öka tiden tills du kan använda den under hela natten. 
När man börjar märka APAP-maskinens positiva effekter på deras sömn och livskvalitet brukar det motivera att försöka sova mer med APAP-maskinen.

Behandling av sömnapné och snarkning

PAP-behandling är den mest effektiva behandlingen av sömnapné och snarkning. Andra behandlingstyper är:

Apnéskena

Bettskena kan hjälpa till att hålla andningsvägar öppna genom att förhindra att tungan och käken faller bakåt under sömnen.

Kirurgi

I vissa fall kan kirurgiska ingrepp övervägas, vid tex förstorade vävnader i gommen eller avlägsnandet av överflödig vävnad från luftvägarna, såsom förstorade tonsiller eller adenoider.

Livsstilsförändringar

Om övervikt är en faktor, kan viktnedgång samt att undvika att sova på ryggen, bidra till att minska svårighetsgraden av sömnapné och förbättra tillståndet.

Pris och bokning

Våra sömnapné-utredningar och utprovningar av PAP är privatfinansierade, vilket innebär att du själv betalar för det, alternativt ditt försäkringsbolag. Efter en genomförd sömnapnéutredning som visar att man har sömnapné/ snarkningar kan man få komma för att prova en PAP-maskin.

Sömnapnéutredning

3.900 kr

På SDS-Neurocare Vasakliniken utreder vi sömnapné genom ambulatorisk utredning i hemmiljö. Utredningen kallas NAR (Nattlig Andningsregistrering). Du får låna med dig hem en liten utrustning som mäter olika parametrar under natten såsom andning, snarkning, puls, syrehalt i blodet och sovposition. Nästa dag lämnar du tillbaka utrustningen till oss för analys och bedömning.

Här ingår:

  • Besök på kliniken.
  • Hemlåning av utrustning i ett dygn.
  • Analys och bedömning.
  • Telefonkonsultation för återkoppling av svar.

PAP-utprovning

3.900 kr

Efter utredd sömnapné är du välkommen till oss för utprovning av PAP-maskin. Vi provar ut en mask och du får instruktioner om hur maskinen fungerar. Vissa inställningar görs för att behandlingen ska bli så optimal som möjligt. Du får sedan låna hem PAP-maskinen och masken under ca två veckors tid. Det brukar vara en viss invänjningsperiod till att sova gott med PAP maskin. Efter utprovningsperioden lämnar du tillbaka maskinen och om det har fungerat bra och du vill fortsätta med PAP-behandling har du möjlighet att köpa en PAP-maskin direkt av oss.

Här ingår:

  • Besök på kliniken.
  • Utprovning av mask.
  • Hemlåning av PAP-maskin i cirka två veckor.

Boka en sömnapnéutredning och/ eller utprovning av PAP-maskin genom att kontakta oss på 031-10 77 80 eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.