Utredning och behandling av sömnapné

Sömnapné

Sömnapné kännetecknas av upprepade andningsuppehåll under natten. Detta kan leda till trötthet, koncentrationssvårigheter och andra negativa hälsokonsekvenser om det inte behandlas.

På SDS-Neurocare Vasakliniken har vi en gedigen erfarenhet av att utreda och behandla sömnapné och vi möter dagligen patienter som lider av obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS). Om du får diagnos och behandling i ett tidigt stadium minskar riskerna att du får allvarliga följdsjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes och fetma.

Vi utreder sömnapné genom en ambulatorisk utredning i din hemmiljö, NAR, nattlig andningsregistrering. Om analysen av apnéregistreringen indikerar att behandling behövs, finns det möjlighet att prova ut och köpa PAP–maskin.

Sömnapné och OSAS

Sömnapné är en sömnstörning som kännetecknas av upprepade andningsuppehåll under natten på grund av delvis eller fullständig blockering av de övre luftvägarna. Dessa andningsstörningar orsakar korta uppvaknanden under natten, vilket resulterar i en sömn av dålig kvalitet. Tillståndet kallas obstruktivt sömnapnésyndrom, OSAS.

Övervikt är en vanlig riskfaktor för sömnapné hos vuxna, medan förstorade tonsiller eller adenoider är vanliga hos barn.

För att bedöma svårighetsgraden av sömnapné används ett apnéhypopné-index (AHI), som mäter antalet apnéer och hypopnéer per timme sömn.

Symtom vid sömnapné

Symtom på sömnapné inkluderar:

  • Dagtrötthet
  • Muntorrhet på morgonen
  • Humörsvängningar
  • Morgonhuvudvärk

Personer med sömnapné söker ofta vård på grund av problem med snarkning och dagtrötthet.

Utredning av sömnapné

På SDS-Neurocare Vasakliniken utreder vi sömnapné genom ambulatorisk utredning i patientens hemmiljö. Utredningen kallas NAR, vilket är förkortning för Nattlig Andningsregistrering. Utredningen går till så att du får låna med dig hem en liten utrustning som mäter olika parametrar under natten såsom andning, snarkning, puls, syrehalt i blodet och sovposition. Nästa dag lämnar du tillbaka utrustningen till kliniken för analys och bedömning för eventuell vidare behandling.

Behandling av sömnapné

Om sömnapné eller snarkning konstateras kan behandling i form av PAP-maskin eller apnéskena bli aktuell. Apnéskenan kan vanligtvis vara till hjälp för dem som har en mildare grad av sömnapné eller snarkning genom att den för underkäken framåt. PAP-maskin är den mest effektiva behandlingsform som ordineras till många patienter med måttligt till gravt sömnapné, inklusive snarkning.

Varför är det viktigt att inte vänta med att behandla sömnapné?

Information och bokning

Hos oss på SDS-Neurocare Vasakliniken kan du få hjälp med sömnapnéutredning och utprovning av PAP-maskin. Vi erbjuder även försäljning av PAP-maskiner.

Våra sömnapnéutredningar och utprovningar av PAP är privatfinansierade, vilket innebär att du själv betalar för det, alternativt ditt försäkringsbolag. Efter en genomförd sömnapnéutredning som visar att man har sömnapné/ snarkningar kan man få komma för att prova en PAP-maskin.

Sömnapnéutredning (NAR): 3.900 kr

PAP-utprovning: 3.900 kr